[Annonser]

  • Dygnsvärden
  • Vattentemperatur
  • Dagens min/max
  • Klimatdata
  • Om väderstationen

Vattentemperaturen mäts vid torget i Skärhamn. Givaren är placerad på ca 1 m djup och värdena presenteras här var 10:e minut.

Kameran är placerad i Säby och tar bilder i WSW riktning över Breviks kile och Säby Ö. Vindmätaren är placerad på en 6 m hög mast som i sin tur är placerad på ett 12-15 m högt berg. Inga andra hinder för vinden finns i närheten varför vindhastighet och vindriktning bör bli rättvisande. T.o.m. 2000-08-31 var vindmätaren placerad på ett tak i närheten men denna placering gav lägre vindhastighet än "i verkligheten" vid nordostliga till sydostliga vindar. Temperatur och nederbördsmätare är fritt placerade 1.5 meter över mark.

På bilden till vänster syns dels regnmätare och temperatur- och luftfuktighetsmätaren, dels motsvararande enhet för den trådlösa väderstationen Vantage Pro. På berget snett till höger om regnmätaren skymtar vindmätare, solstrålningsgivare och UV-givare.

För mer information om sidan och väderstationen kontakta ELJI Elektronik AB, Myggenäs gård, 471 60 Myggenäs. Vi finns på telefon 0304-669950.

ELJI Elektronik AB är specialiserade på mätning av väderdata och levererar väderstationer för många olika sammanhang allt i från fjällstationer, räddningstjänster, kommuner och väderstationer för jordbruket.